Αρχική σελίδα » Εγγραφές

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική" ξεκινούν 2 Μαΐου 2019 και θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου 2019.

Δείτε την προκήρυξη του ΠΜΣ στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο πρόγραμμα:

Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας για την εισαγωγή σας στο ΠΜΣ δια του παρακάτω συνδέσμου: