Αρχική σελίδα » Εγγραφές

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική" ξεκινούν στις 2 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Δείτε την προκήρυξη του ΠΜΣ στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο πρόγραμμα:

Μπορείτε να κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας για την εισαγωγή σας στο ΠΜΣ δια του παρακάτω συνδέσμου: